บทที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

บทที่ 7
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

 

คำถามพัฒนากระบวนการคิด

 
1. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะมีการใช้งานเหมือนหรือแตกต่างจากเครื่องฉายภาพทึบแสงอย่างไร
    ตอบ แตกต่าง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเป็นเครื่องฉายชนิดโปร่งแสง สามารถฉายภาพโปร่งแสงขนาดประมาณ10X10 นิ้วให้ขยายใหญ่กว่าได้โดยใช้ภาพโปร่งแสงหรือภาพซ้อนในการนำเสนองานเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะใช้เลนส์ที่มีโฟกัสระยะสั้นเครื่องฉายอื่นทำไม่ได้

 

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดใดนิยมมากสุด เพราะเหตุใด
    ตอบ  โพรเจกเตอร์ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นำเสนอข้อมูลต่างๆโดยรองรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา สำนักงาน หรือบริษัทเอกชน

3. ถ้าต้องการนำเสนองานด้วยเครื่องฉายภาพทึบแสงนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไร
      ตอบ เตรียมตัวและข้อมูลที่จะนำเสนอให้พร้อม

4. การนำเสนองานประเภทสาธิตการทำอาหารควรใช้ไมโครโฟนประเภทใด เพราะอะไร
     ตอบ ควรใช้ไมโครโฟนแบบบูม เพราะอยู่เหนือศีรษะผู้พูดเลื่อนตามผู้พูดได้ตลอด

5. ซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์สามารถนำเสนอกราฟที่สร้างจากซอฟแวร์ไมโครซอฟต์เอกเซลได้หรือไม่ อย่างไร
      ตอบ  ได้

6.ถ้าต้องการนำเสนองานในสถานที่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นักเรียนจะเลือกนำเสนองานโดยวิธีใด เพราะเหตุใด
  ตอบ  อาจจะนำเสนอผลงานโดยผ่านทางเครื่องฉายข้ามศีรษะเพราะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และสามารถฉายภาพโปร่งแสงขนาดประมาณ10X10 นิ้วให้ขยายใหญ่กว่าได้โดยใช้ภาพโปร่งแสงหรือภาพซ้อนในการนำเสนองานเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะใช้เลนส์ที่มีโฟกัสระยะสั้นเครื่องฉายอื่นทำไม่ได้

7. ข้อมูลที่เหมาะสมกับการนำเสนองานควรมีลักษณะอย่างไร
   ตอบ ข้อมูลที่นำเสนอทั้งภาพและเสียงจะต้องเป็นข้อมลที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ กระชับ ได้ใจความ มีหลักฐานอ้างอิงที่สมบูรณ์และมีความทันสมัย

8. เพราะเหตุใดต้องทำการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเตรียมนำเสนองาน
     ตอบ  เพราะผู้นำเสนองานต้องวิเคราะห์ผู้ฟังว่ามีความรู้ในระดับใด เพศและวัยใด ทำงานในหน่วยงานใด เพื่อเลือกข้อมูลและรูปแบบได้เหมาะสมผู้ฟัง

9. ถ้าต้องการนำเสนอสไลด์การสร้างชิ้นงานควรเลือกคำสั่งใดเพื่อกำหนดรูปแบบสไลด์ในไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์
    ตอบ
สามารถทำได้หลายรูปแบบ
1. เลือกคำสั่ง File และ New
2. คลิก From AutoContent wizard
3. คลิกปุ่มคำสั่ง Next
4. คลิกเลือกหมวดของสไลด์
5. คลิกเลือกเรื่องการนำเสนอ
6.คลิกเลือกรูปแบบอุปกรณ์ที่จะนำเสนอ
7. คลิกปุ่มคำสั่ง Next
8. ใส่หัวเรื่อง
9. ใส่ข้อความ
10. คลิกเลือก วัน/เดือน/ ปี คลิกปุ่มคำสั่ง Next
11.คลิกปุ่มคำสั่ง Finish

10.ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาใช้กับไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ต้องมีลักษณะอย่างไร
    ตอบ ต้องเป็นไฟล์ประเภท AVI ,Quick Time, และ MPEG โดยมีนามสกุล .avi , .mov, .qt, .mpg, .mpeg
โดยบางไฟล์อาจมีเสียงใส่มาด้วยสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน Clip Organizer ที่สามารถนำไปใช้กับสไลด์คือไฟล์ประเภท GIF

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: