บทที่ 6 การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     บทที่ 6  
     การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำถามพัฒนากระบวนการคิด

1. อินเตอร์ทำงานอย่างไร
   ตอบ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันจำนวนมากเครือข่ายนี้เชื่อมเข้าหากันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. เพราะเหตุใดอินเตอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน
      ตอบ  เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกให้สามารถติดต่อถึงกันได้หมด ข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วและบนอินเตอร์เน็ตก็มีบริการมากมายไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ไหน ใต้องเสียเวลาในการเดินทาง

3. ถ้าต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนักเรียนต้องทำอย่างไร
  ตอบ 1. ติดตั้งโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วต่อเข้ากับสายโทรศัพท์แล้วติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการแทน และซื้อชั่วโมงจากบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและถ้าต้องใช้มากกว่า 1เครื่องทำได้โดยการต่อฮับ
         2. ใช้สายเช่าความเร็วสูง (Lease line) พร้อมโมเด็มและเราท์เตอร์

4. การค้นหาข้อมูลวิธีใดดีที่สุด เพราะอะไร
    ตอบ การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เพราะค้นหาสะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลความรู้ที่หลากหลายให้เลือกศึกษาและสามารถค้นหาได้หลายแบบ

5. การค้นหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์รวดเร็วมีเทคนิคอย่างไร
      ตอบ  การค้นหาข้อมูลด้วยเว็บไซต์ทีมีโปรแกรมค้นหาช่วยให้ขอบข่ายการค้นหาแคบลงสามารถค้นหารง่ายและเร็วเทคนิคคือ

                      1. บีบประเด็นให้แคบลง หัวเรื่องที่ต้องการค้นหาต้องทำให้แคบลง
                      2. การใช้คำที่ใกล้เคียง ควรใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ค้นหา
                      3. การใช้คำหลัก (Keyword) เป็นการใช้คำหรือข้อความที่จะทำให้คิดถึงเว็บไซต์นั้น
                     4. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข พยายามหลีกเลี่ยงการค้นหาคำเดี่ยวๆหรือเป็นคำตัวเลข ถ้าเลี่ยงไม่ได้   ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดลงไป
                     5. ใช้เครื่องหมายบวกและลบในการหาข้อมูล

6. ถ้าต้องการค้นหาบทความที่มีคนเขียนไว้เพื่อเผยแพร่นักเรียนจะเลือกคลิกที่คำสั่งใด
            ตอบ   บล็อก

7. เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
           ตอบ  เพราะผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนเป็นสมาชิกเครือข่ายต้องรู้จักแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นที่เข้าไปใช้บริการบนเครือข่ายเดียวกัน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นระเบียบ

8. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควรปฏิบัติตนอย่างไร
      ตอบ ควรสนทนากับผู้ที่ต้องการสนทนาด้วยเท่านั้นหากคู่สนทนาไม่ประสงค์จะคุยด้วยควรยุติการสนทนา นอกจากนี้ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ละเมิดเรื่องส่วนตัว

9. การคัดลอกผลงานผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ตมีผลเสียอย่างไร
      ตอบ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา และเราจะไม่ได้ความรู้และไม่เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน

10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ผู้อื่นใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไรบ้าง
       ตอบ ทุกคนต้องเรียนรู้เข้าใจข้อบังคับของเครือข่ายนั้นรู้จักแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: